Thủ tục nhập học

Nhập học tháng 4

STEP01

Nộp đơn đăng ký

Đến giữa tháng 10

STEP02

Tuyển chọn nhập học
kiểm tra viết và kiểm tra phỏng vấn

Đến giữa tháng 10

STEP03

Thông báo kết quả thi

Cuối tháng 10

STEP04

Đơn đề nghị cấp “Giấy xác nhận tư cách lưu trú”

Đầu tháng 12

STEP05

Cấp “Giấy chứng nhận tư cách lưu trú”

Cuối tháng 2

STEP06

Thanh toán học phí, v.v.

Cho đến ngày 10 tháng 3

STEP07

Gửi các tài liệu liên quan đến nhập học / nhập cảnh

Giữa tháng 3

STEP08

Nộp đơn xin thị thực tại đại sứ quán

Giữa tháng 3

STEP09

Mua vé máy bay

Cuối tháng 3

STEP10

Nhập cảnh vào Nhật Bản

Cho đến ngày 5 tháng 4

Nhập học tháng 10

STEP01

Nộp đơn đăng ký

Đến giữa tháng 4

STEP02

Tuyển chọn nhập học
kiểm tra viết và kiểm tra phỏng vấn

Đến giữa tháng 4

STEP03

Thông báo kết quả thi

Cuối tháng 4

STEP04

Đơn đề nghị cấp “Giấy xác nhận tư cách lưu trú”

Đầu tháng 6

STEP05

Cấp “Giấy chứng nhận tư cách lưu trú”

Cuối tháng 8

STEP06

Thanh toán học phí, v.v.

Cho đến ngày 10 tháng 9

STEP07

Gửi các tài liệu liên quan đến nhập học / nhập cảnh

Giữa tháng 9

STEP08

Nộp đơn xin thị thực tại đại sứ quán

Giữa tháng 9

STEP09

Mua vé máy bay

Cuối tháng 9

STEP10

Nhập cảnh vào Nhật Bản

Cho đến ngày 5 tháng 10

Học phí

  Nhập học tháng 4
Khóa học năm 1
Nhập học tháng 4
Khóa học năm 2
Nhập học tháng 10
Khóa học 1 năm 6 tháng
Số tiền hàng năm Tổng số tiền Số tiền hàng năm Tổng số tiền Số tiền hàng năm Tổng số tiền
Học phí 600,000 yên 600,000 yên 600,000 yên 1,200,000 yên 600,000 yên 900,000 yên
Tiền thiết bị 6,000 yên 6,000 yên 6,000 yên 12,000 yên 6,000 yên 9,000 yên
Tiền tài liệu giảng dạy 20,000 yên 20,000 yên 20,000 yên 40,000 yên 20,000 yên 30,000 yên
Tiền hoạt động ngoại khóa 10,000 yên 10,000 yên 10,000 yên 20,000 yên 10,000 yên 15,000 yên
Tiền bảo hiểm 12,000 yên 12,000 yên 12,000 yên 24,000 yên 12,000 yên 19,000 yên
Tiền chăm sóc sức khỏe 10,000 yên 10,000 yên 10,000 yên 20,000 yên 10,000 yên 20,000 yên
Tổng 658,000 yên 658,000 yên 658,000 yên 1,316,000 yên 658,000 yên 993,000 yên

*Về “phí bảo hiểm”

Tất cả học sinh có nghĩa vụ mua bảo hiểm để trang trải chi phí điều trị y tế cho bệnh tật hoặc thương tật, cũng như trong trường hợp họ phải chịu trách nhiệm bồi thường do tai nạn.

*Ngoài số tiền trên, cần phải nộp phí xét tuyển đầu vào là 20,000 yên và phí nhập học là 80,000 yên.